การป้องกันโควิด-19

ซึ่งในปัจจุบันนั้นได้มีการระบาดของเชื้อตัวนี้นั้นอย่างมาก และมีการระเบิดอย่างหลาหลายประเภท ซึ่งทำให้มีการเสียชีวิต และได้มีการติดเชื้อกันอย่างมากในปัจจุบัน

ซึ่งนอกจากนี้นั้นยังไม่มียาชนิดใดนั้นที่จะทำการควบคุม หรือทำการรักษาให้มีอาการหายได้ ซึ่งในสิ่งที่เรานั้นจะทำได้นั้นก็คือการที่เรานั้นจะทำการป้องกันตัวเอง เพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นได้รับความเสี่ยงที่จะเกิดการเป็นโรคนี้ได้นั้นก็คือ การที่เรานั้นต้องช่วยกันในการรับมือกับโรคนี้

ซึ่งโรคโควิด-19 นี้นั้นจะเป็นการติดจากคนสู่คนเพียงเท่านั้น ไม่สามารถที่จะทำการติดจากสัตว์ได้ ซึ่งสามารถที่จะทำการติดได้จากการที่เรานั้น ทำการสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดนี้ ทำการสัมผัสไว้ หรือแม้กระทั่งการที่เรานั้นทำการสัมผัสการ ไอ จาม น้ำจมูก ของผู้ที่เป็นโควิดนั้นเราก็สามารถที่จะเป็นโรควิดได้อีกด้วย ซึ่งในการที่เรานั้นจะทำการป้องกันโรคโควิดนี้นั้นก็คือ

  1. การที่เราทำการออกจากบ้านนั้น เราควรที่จะทำการสวมหน้ากากอนามัยก่อนการที่เรานั้น จะทำการออกจากบ้าน ซึ่งในการที่เรานั้นทำการสวมหน้ากากอนามัยนี้จะช่วยในการป้องกันในการที่ผู้อื่นนั้น ทำการไอหรือจาม เพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ได้รับการติดโควิด และในการที่เรานั้นทำการสวมหน้ากากอนามัยนี้ จะเป็นการที่เรานั้นทำการป้องกันเชื้อโควิดนี้เข้าผ่านทางระบบหายใจอีกด้วย
  2. การที่เรานั้นทำการไอหรือจามเรานั้นควนที่จะใช้ทิชชู่นั้นทำการปิดปากและจมูก ซึ่งในการที่เรานั้นทำการไอหรือจามนั้น เราไม่ควรอย่างมากในการที่จะทำการแตะที่ใบหน้า และมีการที่เรานั้นจะนำมือมาทำขยี้หรือเช็ดที่ดวงตา
  3. การที่เรานั้นทำความสะอาดมือบ่อยๆ ซึ่งในการที่เรานั้นทำความสะอาดมือบ่อยๆ จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำการป้องกัน หรือจะมีการที่เรานั้นทำการป้องกันโรคโควิด-19 นี้ได้อย่างดีมากอีกด้วย และนอกจากนี้นั้นเราควรที่จะทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ที่มีความข้มเข้นที่มีความมากกว่า70% หรือมีความมากกว่า
  4. การที่เรานั้นไม่ทำการใช้ของร่วมกับผู้อื่น ซึ่งในการที่นั้นจะทำการป้องกันโรคโควิดนี้ เราไม่ควรที่จะทำการใช้ของร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคต่างๆ นั้นทำการเข้าสู่ร่างกายของเราได้

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยหุ้นให้ได้กําไร