ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัย

ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก ของวัยชรา อย่างเช่น โรคเหงือก การสูญเสียฟัน แผลในช่องปาก แล้วก็โรคมะเร็งในโพรงปาก อาจมีได้ตั้งแต่โรคในโพรงปากที่เกี่ยวเนื่องกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตามวัย หรือโรคในโพรงปากที่ส่งผลมาจากโรคทางระบบอื่นๆ หรือยาที่กินในการรักษาโรคต่างๆ

การรักษาสุขภาพโพรงปากคนวัยชรา มีความจำเป็นมากๆ เนื่องจากว่าปัญหาด้านสุขภาพข้างในช่องปากของคนชรา บางทีอาจมีผลต่อการดำรงชีวิต และก็ตัดทอนความแน่ใจ เพียงหนึ่งปัญหาบางทีอาจแพร่กระจายคือปัญหาใหญ่ขึ้นได้ ก็เลยมีความสำคัญอย่างมากที่คนวัยชรารวมทั้งบุตรหลาน หรือผู้ดูแล ควรจะหมั่นรอพินิจ และก็ไปพบหมอฟันเพื่อตรวจช่องปากแล้วก็ดูแลฟันอย่างสม่ำเสมอ

วัยที่มีความน่าวิตกกังวลเรื่องสุขภาพเยอะที่สุดเป็นวัยสูงอายุ เนื่องจากเป็นวัยที่ความสามารถทางร่างกายต่ำลง อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองเจริญเหมือนแต่ก่อน หรืออาจมีโรคประจำตัวมากขึ้น ก็เลยอาจจะบอกได้ว่าเป็นวัยที่จำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่กับสุขภาพมากเพิ่มขึ้น โดยยิ่งไปกว่านั้นกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากที่ผู้คนจำนวนมากอาจมองผ่าน

ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ

ปัญหาด้านสุขภาพโพรงปากของผู้สูงวัย เป็นสภาวะที่ช่องปากของคนชรามีโรคเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอบๆปาก ด้านในช่องปาก ฟันหรือลิ้น ฯลฯ อาจมีได้ตั้งแต่โรคในช่องปากที่เกี่ยวเนื่องกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตามอายุ หรือโรคในโพรงปากที่ส่งผลมาจากโรคทางระบบอื่นๆหรือยาที่กินสำหรับรักษาโรคนั้นๆ

สาเหตุของปัญหาสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโพรงปากคนสูงอายุนั้นมีต้นเหตุที่ไม่เหมือนกันออกไป เป็นต้นว่า การใส่ฟันปลอมที่ผิดแนวทางและไม่สมควร กระดูกมีความหนาแน่นรวมทั้งแข็งแรงลดลง การบริโภคเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบเปื้อน อย่างเช่น ชา/กาแฟ หรือการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็มีผลต่อสุขภาพโพรงปากของคนวัยแก่ได้ด้วยเหมือนกัน

ปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

โรคเหงือก โดยมีมูลเหตุสาเหตุจากการสั่งสมของรอยเปื้อนจุลอินทรีย์บนตัวฟัน นำไปสู่โรคเหงือกอักเสบ และก็สามารถปรับปรุงไปสู่โรคปริทันต์อักเสบ โดยจะทำลายเยื่อเหงือกและก็กระดูกที่รองรับฟันได้ ซึ่งอาการที่เจอสังกัดความร้ายแรงของโรค มีได้ตั้งแต่เหงือกมีสีแดง เลือดไหลขณะแปรงฟัน และก็ในรายที่มีความร้ายแรงของโรคมากมาย จะเจอเหงือกร่น มีการทำลายของกระดูกรองรับรากฟัน รวมถึงสามารถเจอฟันโยกได้อีกด้วย ถ้าหากมีการทำลายเป็นอย่างมาก จะก่อให้เกิดการสูญเสียฟันได้

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    เครื่องช่วยฟัง ดิจิตอล