มลพิษทางน้ำ

เนื่องจากมลพิษมลในปัจจุบันมีมากมาย และมีแนวโน้มจากเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างไม่มีท่าทีจะลดน้อยลงหรือแนวทางในการแก้ไขได้อย่างหายขาดจริงๆ จึงเป็นภาระหน้าที่หนักของเราที่จะต้องป้องกันและหาแนวทางในปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมลพิษจากธรรมชาติ

และอุตสาหกรรมในปัจจุบันด้วยตัวเอง นี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในขณะนี้ถึงแนวทางจะปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมลพิษดังกล่าว ก่อนอื่นเลยเรามาทราบถึงสาเหตุของมลพิษทางน้ำที่เกิดผลกระทบมากและส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของเรากันก่อนดีกว่า  สาเหตุของสุขภาพและสุขอนามัยที่แย่ของเรานั้นก็คือ   

1.เกิดขึ้นจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชนที่มีผู้อาศัยแบบเราเราที่ไร้จิตสำนึกนำเหล่าขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนช่วงที่ผ่านมามีข่าวว่าพบที่นอนลอยอยู่ในคลองน้ำกันเลย 

2.สำหรับโดรงงานที่เป็นแบบอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่มักจะมีการแอบปล่อยน้ำที่มันเน่าเสียออกมาสู่แม่น้ำ จนทำให้แม่น้ำทั้งหลายเกิดการเน่าเสียมากยิ่งขึ้นและมีสสารปนเปื้อนที่มีอัตราสูงมาก

3.น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุที่น้ำอยู่สภาพนิ่งไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท

4.และอีกสาเหตุใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เพราะเกษตรส่วนใหญ่ในบ้านเรานิยมใช้สารเคมี เช่น น้ำยาฆ่าแมลง น้ำยาฆ่าหญ้ามากขึ้น จึงก่อให้เกิดสารตกค้างอยู่ตามตามต้นพืชและผิวหน้าดินเหล่านั้น

สารพิษที่ตกค้างมักจะมาจากการตกของฝนจากนั้นก็ทำการไหลสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อทำการไหลลงไปสู่ทะเลในที่สุดซึ่งด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงส่งผลทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นได้ แนวโน้มของสาเหตุนั้นเกิดจากฝีมือของพวกเราทั้งนั้น

ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ควรเริ่มต้นจากเราและควรเริ่มให้ไวที่สุดเนื่องจากผลกระทบของมลพิษนั้น ทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบมากมายหลายด้าน ทั้งการอุปโภคบริโภคที่แย่ การเกษตร การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์

  และด้านสุขภาพของผู้อุปโภคบริโภคน้ำ เพราะอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อหรือภาหะต่างๆจากน้ำได้ เช่น โรคอุจจาระร่วง กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย ไข้รากสาดเทียม โรคบิด และโรคตับอักเสบไวรัสเอ และโรคผิวหนังที่เราจะมายกตัวอย่างสาเหตุของการติดต่อของโรค

คือการอาบน้ำหรือลงเล่นตามแหล่งน้ำที่สกปรก หรือในทะเลอาจเกิดอาการคันเป็นฝืน เกิดอาการแสบร้อนที่ผิวหนังสามารถเกิดโรคผิวหนังได้หลายแบบทั้งรุนแรงมากและไม่ได้รุนแรงมาก อาทิ โรคผิวหนังอักเสบ จากการระคายเคืองเนื่องจากสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีพิษ โรคหิดและโรคเรื้อน  เราแนะนำสำหรับผู้ที่มีอากรดังกล่าวรีบพบแพทย์ทันทีเพราะถ้าหากสายเกินไปจากจะรักษาแล้วหายขาดอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังได้ในท้ายที่สุด

 

สนับสนุนโดย    เว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้